Over mij

Mijn foto
Een goedgevulde boekenkast, de geur van oude boeken... uitnodigend, vol met - mogelijks interessante - wetenswaardigheden. Mijn interesses gaan vooral naar natuurgeneeskunde, meer bepaald homeopathie, craniosacraal therapie en voetreflexologie maar ook naar fotografie, computer en alles wat er in en om een mens heen plaatsvindt.

maandag 13 maart 2017

Brood en spelen...

Dit weekend promoveerde 'den Aantwaarp' opnieuw naar eerste klasse.  En of we het geweten hebben.  Het leek er op dat iedereen aan de radio of aan één of ander scherm was gekluisterd om deze fabuleuze strijd te volgen.  Zij die niet die mogelijkheid hadden werden via Twitter, Facebook en andere sociale media à la minute op de hoogte gebracht.
's Anderendaags was dit voetbalnieuws een hot-item en vrijwel elke nieuwsuitzending begon met een relaas over de gewonnen strijd...

Ondertussen voeren, rondom mij, enkele mensen een oneerlijke strijd tegen kanker.  Een strijd die vaak hard is en spijtig genoeg in vele gevallen verloren wordt.  Steeds meer mensen worden getroffen en genezing blijkt moeilijker dan gedacht.
Vorige week echter werd in een Amerikaanse rechtszaak beslist om Dr. Burzynski zijn medische licentie niet te ontnemen; de rechtbank oordeelde dat zijn kankerbehandelingen een meerwaarde hebben en dat hij met zijn behandelingen het leven van kinderen en volwassenen heeft gered terwijl die met de klassieke behandelingen zouden zijn overleden.
Elk weldenkend mens zou dan veronderstellen dat dit wereldnieuws is.  Dat journalisten van over de hele wereld elkaar zouden verdringen op de stoep van de Burzynskikliniek en dat wetenschappers in de wachtrij zouden staan om te leren hoe ook zij hun kankerpatiënten zouden kunnen helpen.  Hoe ze eindelijk hun eed van Hippocrates ten uitvoer kunnen brengen...

Niets is minder waar.  Waarschijnlijk heeft zo goed als niemand hiervan iets gehoord.  Wie?  Burzynski?

Mogelijks komt er in de nabije toekomst een nieuw voetbalstadion op 'de heilige grond van de Bosuil'.
We worden ongetwijfeld op de hoogte gehouden.

donderdag 10 november 2016

Trump en populisme...

Na het dramatische 9/11 van enkele jaren geleden, werd Amerika nu geschokt wakker op 11/9.
Trump was verkozen om de nieuwe president van de VS te worden.
Het ondenkbare werd dus realiteit.
De media stonden in rep en roer en de hele dag waren er op radio en tv allerlei meningen, verklaringen en opinies te horen.  Bijna al de Belgische politici passeerden de revue en heel vaak hoorde ik de commentatoren verwijzen naar het 'populistische' kiesgedrag van de Amerikanen.
Wanneer men 'populisme' etymologisch bekijkt dan ziet men dat het is afgeleid van het Latijnse 'populus', wat 'volk' betekent.  Historisch gezien was populisme ook een stroming in de Franse literatuur met aandacht voor de lagere volksklasse.
Misschien moeten onze politici wel eens de hand in eigen boezem steken.  Zij zouden de vertegenwoordigers van het volk moeten zijn doch staan daar in de praktijk vaak mijlenver vandaan.  Alles draait om geld dat steeds meer geld moet worden en via allerhande kunstgrepen en/of lobbywerk wordt dit een doel dat alle middelen heiligt.
Het wordt, denk ik, de hoogste tijd dat politici afdalen van hun zelf-ontworpen pedestal en opnieuw gaan doen wat van hen vanuit de democratische waarden verwacht wordt: het volk vertegenwoordigen.
Minachtend taalgebruik naar de kiezers toe zal enkel resulteren in nog meer revolte en mogelijks, foute, zo niet dramatische keuzes in het stemhokje.
Voor alle duidelijkheid: ik ben geen fan van Trump.  Noch van Clinton...

dinsdag 19 juli 2016

De syfilitische wereld.


Zinloos geweld, extremisme, hooliganisme, enz... een voorspelbare evolutie?

Ongeveer 250 jaar geleden wijdde een Duitse arts (*) zijn hele leven aan het bestuderen van de zieke mens en hoe deze weer gezond kan worden.
Tijdens zijn gedreven zoektocht kwam hij tot de bevinding dat ziek zijn zich manifesteert op drie niveaus, drie fasen (deze waarneming werd later ook op celniveau bevestigd).  Hij benoemde deze niveaus naar ziekten die hem destijds bekend waren en waarvan de symptomen kenmerkend waren voor de verschillende  fasen. 

Het eerste niveau noemde hij Psora; hier zien we het ontstaan van chronische ziekten waarbij het lichaam gebruik maakt van zijn biologische afweermechanismen (koorts, ontsteking, enz...).  Er is een functioneel probleem om stress het hoofd te bieden, een gebrek, een tekort.
De tweede fase, Sycosis, ontstaat wanneer het systeem dit gebrek gaat compenseren, maskeren.  In deze fase zien we vooral excessen, zowel op fysiek als op mentaal/emotioneel niveau.
Tenslotte, bij niet adequate behandeling, komen we terecht in de Syfilitische fase; de fase van destructie, afsterven.

De moderne Westerse geneeskunde is  zich steeds meer gaan specialiseren op het onderdrukken van symptomen.  De meeste geneesmiddelen verlossen ons van onze klachten, zolang we ze blijven nemen, maar omdat er dus geen sprake is van echte 'genezing' gaat het lichaam op zoek naar andere manieren om met het ziek-zijn om te gaan.
Deze wetenschap is echter niet enkel merkbaar op het vlak van ziekte en gezondheid.  De hele maatschappij weerspiegelt de verschillende niveaus.
We zien de laatste decennia zeer duidelijk een verschuiving naar Sycosis in onze maatschappij.  Excessen werden de nieuwe norm.  Alles moest groter en opvallender worden; sporten werden steeds extremer; kicks werden alsmaar op roekelozer terrein gezocht.  Er is een drang naar uiterlijk vertoon (maskeren) die de waarheid bevattende kern steeds beter kan verstoppen.
Deze fase heeft echter ook zijn grenzen, zijn beperkingen... Als Sycosis geen voldoening schenkt en er geen weg terug lijkt te zijn naar de realiteit, naar de wereld achter 'het masker' dan kan het niet anders of een verschuiving naar een dieper niveau vindt plaats.  Dit keer wordt het een evolutie naar de Syfilitische fase, de fase die gekenmerkt wordt door destructie wat in de maatschappij zichtbaar wordt in de vorm van zinloos en extreem geweld, aanslagen, extremisme, hooliganisme, enz...  Symptomen die we spijtig genoeg steeds vaker en steeds verspreider terugvinden.
Op fysiek vlak zien we steeds meer destructieve aandoeningen: Alzheimer, agressieve kankers, ALS, enz...
Is dit proces omkeerbaar?  Ongetwijfeld doch er zal een grootschalige omwenteling voor nodig zijn.  Mensen zullen veel bewuster moeten gaan leven (mindful); je eigen leven leiden via een pad dat je zelf kiest, zonder opdringerige 'adviezen' die ons via alle mogelijke media worden opgedrongen.  Leven wie je bent zonder de maskerades die bepalen of je al dan niet voldoet aan de normen die de consumptiemaatschappij ons probeert op te leggen.   Ook op vlak van gezondheid is een kentering noodzakelijk al zal die keuze door het individu zelf moeten gemaakt worden; overheden zijn immers te sterk verweven met hen die ons zo graag een ideaal levensbeeld voorspiegelen.
We moeten leren symptomen van ziek-zijn, zowel lichamelijk als mentaal/emotioneel,  te (h)erkennen als signalen die ons lichaam ons toont.  Deze waarschuwingen kunnen gebruikt worden om het fysieke en mentale lichaam weer op het juiste spoor te zetten.  Voorwaarde is dat we de symptomen niet gaan onderdrukken maar dat we het lichaam leren begrijpen en begeleiden naar een toestand van gezondheid.  Het komt er dus op aan geneeswijzen te kiezen die deze - holistische - strategie volgen: osteopathie, acupunctuur, homeopathie,...  Dit, gecombineerd met een gezonde levensvisie, gestoeld  op eigen keuzes, ideeën en initiatieven ipv voorgekauwde, artificiële normen, kan er toe leiden dat het proces gekeerd wordt en dat we het Syfilitische pad kunnen inruilen voor een weg van communicatie, dialoog en interactie waar alle individuen complementair kunnen zijn.

* Samuel Hahnemann (1755-1843)


zaterdag 9 juli 2016

Artikel in Knack...

Er verscheen een artikel in Knack: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/expert-alternatieve-geneeskunde-als-homeopaten-deze-5-vragen-kunnen-beantwoorden-dan-geef-ik-hen-gelijk/article-normal-719963.html

Professor Ernst - what's in a name - deed weer eens een gooi naar media-aandacht; Knack ging daar uiteraard gretig op in.
Ernst wordt beschouwd als dé CAM-specialist (Complementary and Alternative Medicine), vooral dan door de tegenstanders van CAM want hij maakt er een sport van om alle alternatieve vormen van geneeskunde af te kraken.
Hij is ook de auteur van de meest geciteerde meta-analyse mbt homeopathie.  De analyse die volgens velen voor eens en voor altijd moest aantonen dat homeopathie niét werkt.  Dat deze analyse al tientallen malen werd weerlegd door de grootste homeopaten ter wereld haalde natuurlijk niet de pers; de homeopaten waren immers niet onpartijdig.  Er werd echter ook een analyse gemaakt door Prof. Robert Hahn, een vooraanstaande medische onderzoeker en professor in de Anaesthesie en Intensieve zorgen aan de universiteit van Linköping.  Hij concludeerde dat de methodiek die Ernst gebruikte in zijn meta-analyse zo manipulatief is dat zijn studie compleet genegeerd zou moeten worden (http://www.homeopathyheals.me.uk/site/front-page/111-frontpage/4461-prof-robert-hahn-my-scientific-article-on-homeopathy)
In het artikel in Knack stelt Ernst 5 vragen.  Indien homeopaten deze vragen kunnen beantwoorden dan wil hij de theorie van de hoge verdunningen geloven...
Een fout uitgangspunt dus.  Homeopathie IS al bewezen; al honderden en honderden keer zelfs doch wanneer je in zulke mate aan hoogmoedswaanzin lijdt dat je enkel gelooft wat je zelf zegt, dan heb je een probleem (https://drnancymalik.wordpress.com/article/scientific-research-in-homeopathy).
Kunnen de vragen beantwoord worden?  Waarschijnlijk niet of niet ten gronde.  Ook voor de meest ervaren en moderne homeopaten blijven er heel wat vragen over ivm de verklaring van de werking van homeopathische middelen.  Echter, een klein beetje wetenschapper zou bij het zien van de onderzoeksresultaten van homeopathische studies uitgedaagd, geprikkeld worden om zich hierin vast te bijten en het werkingsmechanisme te ontrafelen.  Voor velen is het natuurlijk gemakkelijker om het kind met het badwater weg te gooien.
Om te beginnen 'neemt hij even aan' dat water een geheugen heeft.  Wat met de studies van Masaru Emoto (http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html)die aantoonde dat de watermoleculen van structuur veranderen afhankelijk van de energie waarmee ze in contact komen.  Wat met het onderzoek van Nobelprijswinnaar Luc Montagnier die liet zien dat DNA-frequentie kan opgenomen worden door water; of die de frequentie via internet doorstuurt om ze aan het andere eind van de wereld opnieuw over te brengen op water en dat de electromagnetische informatie wordt uitgestraald via ultrahoge verdunningen?  Mijnheer Ernst is niet meer echt mee dunkt me...
1. Hoe kunnen 'Berlijnse muur' en 'Eendenlever' werken?  Zoals gezegd, er is nog geen wetenschappelijke verklaring over 'hoe' homeopathische middelen werken.  Er zijn een aantal plausibele theorieën doch er is geen sluitend antwoord.  De middelen zouden het lichaam een prikkel geven (zeer specifieke prikkel, afhankelijk van het gekozen middel) waarop het systeem een reactie gaat teweegbrengen, een reactie die de balans in het lichaam weer gaat herstellen.
2. Verdampt de informatie niet?  Klaarblijkelijk niet.  Er zijn nog steeds middelen die ten tijde van Hahnemann werden gemaakt en die nog even werkzaam blijken te zijn.

3. Hoe hou je de ene molecule stil en schud je tegelijk de andere ?  Mooie vraag die ook niet kan beantwoord worden.  Misschien zitten er vervuilende moleculen in het water doch bij het maken van een middel vertrekt men niet van moleculen doch van materiële hoeveelheden werkzame stof.

4. Hoe gaat potentisation tussen solide materialen?  Het antwoord wordt deels gegeven: men werkt met trituratie tot 3CH en gaat dan over op de klassieke manier van potentiëren.

5. Waarom heeft water geen effect?  Water heeft wel degelijk effect, kijk maar naar het homeopathisch middel 'Sanicula aqua'.  Zoals Ernst het echter voorstelt ondervinden we van water (waarschijnlijk) geen effecten; in de homeopathie wordt telkens maar één stof verder gepotentieerd in water.  In zeeën en rivieren gaat het om duizenden stoffen die tegelijk aanwezig zijn.

 

Toegegeven: er is nog heel wat onderzoekswerk aan de winkel.

Dan maar niet kiezen voor CAM?  Vooraleer me over te leveren aan de moderne Westerse geneeskunde wil ik toch ook eerst enkele vragen beantwoord zien:

1. Waarom blijft men griepvaccinatie promoten, bij een steeds groter wordende 'risicogroep', terwijl er nog nooit enig wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat de vaccinatie de kans op griep verkleint of de duur van de ziekte zou verkorten.  Er zijn, verrassend genoeg, zelfs enkele producenten die dit gegeven vermelden op hun bijsluiter.

2. De farmaceutische industrie laat ons graag statistieken zien die tonen hoe het aantal infectieziekten spectaculair daalde sinds de invoering van vaccinaties.  Wanneer we die statistieken echter ruimer in de tijd gaan bekijken dan stellen we vast dat die daling al veel eerder en veel spectaculairder was ingezet.  Het waren niet de vaccinaties doch de komst van de 'hygiënisten' die verantwoordelijk waren voor de daling.  Het is dus perfect mogelijk om in de derdewereldlanden dmv zuiver water, deftige riolering en basis-hygiëne maatregelen het aantal infectieziekten snel te doen dalen.  Dit zal uiteraard zeer veel geld kosten.  Je kan ook kiezen voor massale vaccinatiecampagnes... die brengen handenvol geld op.

3. Ondanks de censuur die de media toepast kwamen we via andere kanalen toch te weten dat er wel degelijk een link bestaat tussen bepaalde vaccins en het stijgend aantal gevallen van autisme.  Die gegevens waren bekend, zowel bij de fabrikant als bij het Amerikaanse CDC doch ze werden zorgvuldig achter gehouden.  Waarom blijft men nog steeds baby's inenten met deze producten?

4. De Westerse geneeskunde houdt zich vast aan 'Evidence Based Medicine'.  Waarom is er geen transparantie in het onderzoek dat farmaceutische bedrijven doen?  De farmaceutische industrie beslist zelf welke onderzoeken ze publiceren en welke niet; ze kunnen dus perfect de resultaten (en de markt) manipuleren zonder dat iemand daar zicht op heeft. De studies die hen wel goed uitkomen worden gebruikt om wetenschappelijke tijdschriften te vullen, promotiecampagnes te voeren en dokters 'op te leiden'...  Mij lijkt dit eerder 'Evidence BIASED Medicine'...

5. Vele moderne technieken die gebruikt worden in de moderne geneeskunde hebben ook heel wat schadelijke neveneffecten (bv. straling).  Waarom gebruikt men geen onschadelijke alternatieven (bv. thermografie ipv mammografie) voor preventiecampagnes zodat de schadelijke onderzoeken slechts in twijfelgevallen hoeven ingezet te worden.

Er zouden nog heel wat vragen kunnen volgen doch de antwoorden zullen op zich laten wachten.

Ongetwijfeld zal Knack (of andere gecensureerde media) geen interesse hebben in deze andere kant van de medaille...

 

 

vrijdag 22 april 2016

Kan iemand het me uitleggen?Het woord whistleblower is waarschijnlijk nog nooit zo vaak gebruikt als de laatste jaren.  Steeds vaker staan klokkenluiders op om wantoestanden aan te klagen, uit wroeging of frustratie.
Het vraagt heel wat lef om klokkenluider te worden; vaak verliezen ze hun job en hun aanzien en zetten ze hun eigen toekomst op het spel.  In de VS krijgen ze zelfs, onder bepaalde omstandigheden, gerechtelijke bescherming.
De informatie die deze mensen openbaar maken is dikwijls shockerend omdat de aangeklaagde praktijken in veel gevallen een ethisch karakter hebben.  Desondanks lijkt het dat, eens de storm weer gaan liggen is, niemand nog wakker ligt van de aangekaarte feiten.  Men is blijkbaar ook stilaan gewend geraakt aan het feit dat bedrog, fraude en misdaad deel uitmaken van onze maatschappij.

Enkele voorbeelden...

* Adrew Wakefield, gastro-enteroloog en onderzoeker,  bracht jaren geleden aan het licht dat vaccinaties alles behalve onschadelijk zijn en dat er een link is tussen vaccineren en het ontstaan van o.a. autisme.  De man werd verguisd, verloor zijn licentie en krijgt nog steeds bakken kritiek over zich heen.  Ondertussen betalen steeds meer landen enorme schadevergoedingen uit voor geleden schade tgv vaccineren, gaande van lichamelijk letsel tot overlijden.  Het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) vermeldt trouwens op zijn website dat bv. autisme een mogelijke 'nevenwerking' is van bepaalde vaccins; een vermelding die sommige fabrikanten nu ook op de bijsluiter zetten.  Men weet nu ook dat het Center for Disease Control in de VS op de hoogte was van de link tussen vaccinatie en autisme doch dat ze deze informatie jarenlang verborgen heeft gehouden.

TOCH laten de meesten zich nog steeds vaccineren (wat hun vrije keuze is) zonder zich eerst grondig te informeren over de pro's en contra's van een vaccinatie.  Artsen en diensten zoals Kind en Gezin geven je standaard alle voordelen van vaccineren mee, zoals die door de fabrikant worden vermeld.  Voor info over de contra's moet je zelf op zoek gaan... Vele organisaties hebben zich hierin gespecialiseerd (http://nvkp.nl/, http://www.vaccinatieschade.be)

* Peter Gøtzsche, Deens arts, onderzoeker en professor in klinisch onderzoeksopzet en analyse, beschrijft in zijn boek 'Dodelijke medicijnen' hoe we bijna constant worden bedrogen door de farmaceutische industrie.  Studies worden vervalst, analyses 'aangepast', nevenwerkingen verzwegen, wetenschappelijke artikels verzonnen...  De informatie die de schrijver hier openbaar maakt is zo schandalig en shockerend dat het boek wordt geadviseerd als zijnde een must voor artsen in opleiding.  Medicijnen blijken trouwens doodsoorzaak nummer drie te zijn, wereldwijd.

TOCH vergeten de meesten deze openbaring bij het eerstvolgende kwaaltje en stappen ze, naar aloude gewoonte, weer naar een klassieke arts om daar het zoveelste pilletje te laten voorschrijven.  Waarom maakt men niet de keuze om zich tot een ander soort artsen/therapeuten te wenden.  Waarom niet zelf op zoek gaan naar een andere aanpak van ziekte en gezondheid?

* Dr. Richard Horton, hoofdredacteur van een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften, The Lancet, verklaarde heel recent dat zeker de helft van de gepubliceerde wetenschappelijke artikels  onbetrouwbaar is en vaak zelfs compleet vervalst.

TOCH is voor velen een publicatie in een hoog aangeschreven wetenschappelijk blad nog steeds een basiscriterium voor credibiliteit.

Is er sprake van naïeve goedgelovigheid, van slaafse volgzaamheid of gewoon van laksheid?  Het lijkt wel alsof velen er bij lopen als zombies of dat er in onze wereld van brood en spelen geen tijd of aandacht meer is voor reflectie en initiatief...


Kan iemand het me uitleggen?

woensdag 13 april 2016

Censuur


Met de regelmaat van een klok melden de media ons dat er nieuwe geneesmiddelen op komst zijn die de meest verschrikkelijke ziekten een halt zullen toeroepen.   Radio, televisie, kranten en tijdschriften, iedereen heeft plaats en tijd voor deze berichtgeving.  Meestal volgt dan nog de mededeling dat het nog vele jaren kan duren vooraleer het geneesmiddel op de markt zal zijn; vaak blijft het nadien stil...
Niet zo lang geleden verscheen er een interessant boek: 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad', geschreven door de Deense internist en hoogleraar Peter GØtzsche.  In het boek lezen we hoe de farmaceutische industrie in ware maffiastijl schatrijk wordt door middel van fraude, leugens, manipulatie, enz...  Alle beweringen worden gestaafd met harde bewijzen, wetenschappelijke artikels en  verwijzingen naar veroordelingen die de verschillende farmaceutische bedrijven opliepen.  De British Medical Association stelt dat het boek verplichte literatuur zou moeten zijn voor studenten geneeskunde en aankomende artsen.
Wat men hier leest is shockerend, schandalig en misdadig; het gaat om misdaden tegen de mensheid die al jarenlang, op grote schaal en met medeweten van vele medeplichtigen ongestraft en ongegeneerd verdergezet worden.
Eigenaardig genoeg haalt dit boek de media niét... 
In februari pakten vele kranten, wereldwijd, uit met een Australisch onderzoek dat nu voor eens en altijd had aangetoond dat homeopathie niet werkt.  Spectaculair nieuws dat met veel bravoure ten toon werd gespreid.  Het bleef echter muisstil rond de gedetailleerde reactie van de Australian Homeopathic Association die haarfijn beschreef welke heksentoeren men moest uithalen om tot zulk negatief oordeel te komen.  Het lijkt er sterk op dat men dezelfde' Evidence BIASED Medicine' methode gebruikte als voor de middelen die de farmaceutische industrie op de markt brengt.
Ondertussen zijn er wetenschappers op deze wereld die elke dag opnieuw patiënten genezen van de meest ernstige en 'ongeneeslijke' ziekten doch waar de wereldpers geen aandacht aan besteedt (bv. Dr. Burzynski - VS, Dr. Vijayakar -India, enz...)
Het feit dat de media eenzijdige informatie verspreiden is zeer verontrustend.  Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn steunpilaren zijn van onze democratie; elke vorm van censuur brengt onze samenlevingsvorm dus in gevaar.  Trouwens, als de pers zich in deze materie laat manipuleren en censureren dan gebeurt dat waarschijnlijk ook op andere gebieden, als de lobby maar machtig genoeg is...vrijdag 13 november 2015

Gezondheid, staat de politiek aan onze zijde?

Steeds meer mensen gaan bewuster om met hun gezondheid.  Via gezonde voeding, een andere levenswijze en minder schadelijke geneeswijzen willen ze zelf werken aan een betere gezondheid.  Daarbij verwacht men, terecht, dat onze overheden zich op zijn minst verantwoordelijk zouden gedragen en mee controle uitoefenen op wat er gebeurt met onze voeding en met onze gezondheidszorg.  Groot is de teleurstelling voor velen om te moeten vaststellen dat zij dit niet in feite niét doen...
Ik zou op z'n minst verwachten dat een partij als 'Groen'  hierin wel zijn verantwoordelijk zou nemen.  Meer nog, het zouden voor deze partij breekpunten moeten zijn.

Ik stelde de vraag aan de voorzitster van Groen (antwoord onderaan):

Geachte mevrouw Meyrem Almaci,
In een ver verleden, toen 'Groen' nog 'Agalev' heette, was ik één van uw kiezers.
Door de jaren heen, om uiteenlopende redenen, veranderde mijn kiesgedrag.
Met de jaren kwam er echter ook wat extra wijsheid en bewustwording en tot mijn teleurstelling moet ik vaststellen dat politiek niet meer is dan een slecht toneelstuk, gebracht door (soms) schitterende acteurs. De mensen en instanties waarvan verwacht wordt dat zij onze belangen verdedigen blijken vaak slechts marionetten in een wereld die enkel draait rond financiële belangen en waar misleiding en manipulatie gretig gebruikte tools zijn.
Ieder mens streeft of verlangt naar een goed en gezond leven want 'gezondheid is het allerbelangrijkste', zo hoort men toch vaak. Toch staat deze gezondheid dagdagelijks op het spel en ook daarrond is een heuse markt gegroeid.
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met chronische ziekten en vrijwel iedereen krijgt in zijn directe omgeving te maken met kanker in al zijn vormen en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. Men pleit voor gezondere lucht maar haalt de voorziene normen door zogezegd schone lucht te kopen in het buitenland; hoe belachelijk kan het worden?
Men stimuleert de burger om actief aan zijn gezondheid te werken door te bewegen en afwisselend te eten. Vooral groenten en fruit, die zijn gezond en bevatten veel vitamines en mineralen... Is dat zo? Wetenschappelijk onderzoek heeft al vaker aangetoond dat onze gekweekte voedingsmiddelen al lang niet meer dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen bevatten dan vroeger. Kunstmatige bemesting en gebruik van pesticiden zullen hier niet vreemd aan zijn. Ook het 'bewaren' van fruit onder invloed van 'geconditioneerde omgevingsfactoren' zorgt ervoor dat ons appeltje er nog steeds even fris en sappig voor komt doch de voedingswaarde zakt ver onder het vriespunt.
Hoe ver staat de voeding die we in de winkel kopen af van het voedsel dat we in feite wíllen kopen? Nemen we bv. brood: een heel eenvoudige samenstelling van bloem, gist, water en een snuifje zout. Als we even de ingrediëntenlijst bekijken van een brood bij de supermarkt dan zien we daar heel wat andere stoffen vermeld. Het is niet anders met alle andere voedingsmiddelen; alles wordt volgepropt met, al dan niet chemische, kleur- smaak- en bewaarmiddelen. Om het allemaal wat gezonder te laten lijken gaat men suikers vermijden en vervangen door chemische zoetstoffen waarvan vele studies aantonen dat ze neurotoxisch zijn. Natuurlijke vetstoffen verdwijnen en worden vervangen door industriëel bereide margarines, zo creëert men 'light' producten die alweer een gezonder imago opleveren. Dat de margarines vaak ongezonde transvetzuren bevatten of ongezonde palmolie, wordt niet onder de aandacht gebracht.
Het vlees dat we eten komt van kwekerijen waar dieren met weinig respect worden behandeld en waar de voeding ook weer vol met toevoegingen zit, om nog te zwijgen van de 'preventieve kuren' antibiotica die de dieren te slikken krijgen en die wij achteraf mee verorberen.
Een soortgelijk verhaal vinden we terug in de gezondheidssector. Ondanks het feit dat we zo fier zijn op onze hoogtechnologische Westerse geneeskunde was het geneesmiddelengebruik nog nooit zo hoog. Zijn we dan zo gezond? Ook hier zien we een grote discrepantie tussen wat er ons wordt voorgelogen - de allesovertreffende betrachting om de mens gezond te houden - en de trieste waarheid: we worden aangemoedigd om steeds vaker, steeds sneller, steeds meer medicijnen te slikken terwijl de nevenwerkingen ervan ons steeds zieker maken. Onze gezondheidszorg is gebaseerd op het doen verdwijnen van symptomen ten koste van wat dan ook.
Medicijnen waarvan al jaren geweten is dat ze zinloos zijn of die te veel nevenwerkingen hebben worden gewoon verder gebruikt onder druk van de grote lobbyisten. Hun tentakels zitten op alle belangrijke postjes en aldus beïnvloeden ze allerlei overheidsinstanties ten voordele van hun eigen winsten en ten nadele van de gezondheid van de kwetsbare burger.
Kan het anders? Ongetwijfeld.
Er is een kentering voelbaar; steeds meer mensen worden zich van een en ander bewust. Ze willen anders gaan leven (klinkt bekend...) en zijn het beu te worden bedrogen door de mensen waarvan ze verwachten dat ze het voor hen zouden opnemen. Daar zit namelijk het grootste hiaat: geen enkele politieke partij heeft de moed om werkelijk te zeggen waar het op staat...
Als er nu één partij is waarvan men zou verwachten dat zij deze dingen hoog in het vaandel zou dragen dan is het toch 'Groen', niet?
Concrete standpunten waarvoor 'Groen' openlijk en zonder omwegen zou moeten voor staan:
- Bio-voeding moet betaalbaar worden voor iedereen, niet enkel voor de beter begoeden. Voer een subsidieswitch door en geef 75% van de landbouwsubsidies aan biologische landbouw en veeteelt.
- Voer een verbod door voor alle chemische toevoegingen die ons voedsel vervalsen en voedingsonwaardig maken.
- Promoot échte vormen van preventieve geneeskunde: Vele studies tonen aan dat bepaalde voedingssupplementen onze gezondheid zeer positief kunnen beïnvloeden en zelfs de kans op het krijgen van kanker verkleinen. Voorbeelden zijn: vitamine D3, Curcuma, hoge dosering vitamine C, enz... Het excuus dat er te weinig wetenschappelijke studies zijn kan niet meer van tel zijn. Het gegeven dat de farmaceutische industrie nooit dure onderzoeken zal financieren voor middelen die zij niet kan patenteren staat een eerlijke ontwikkeling van ons gezondheidsbeleid in de weg. Er zijn echter steeds meer kleinschalige onderzoeken die de aanbeveling van zulke voedingssupplementen rechtvaardigt.
- Licht de bevolking in over mogelijke minder schadelijke of zelfs onschadelijke alternatieven voor klassieke methoden. Zo kan een preventieve mammografie (met schadelijke, kankerverwekkende straling!) vervangen worden door een thermografische beeldvorming (in Amerika frequent gebruikt met bevredigend succes); pas als hier negatieve resultaten aangetoond worden kan er alsnog een stralingsmammografie genomen worden.
- Promoot en ondersteun natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie, osteopathie en acupunctuur. Ondanks dat men steeds beweert dat deze geneesmethoden geen wetenschappelijke basis hebben blijkt steeds meer dat de studies die de werking wel degelijk aantonen systematisch worden gemanipuleerd. Belangrijke wetenschappers over de hele wereld stellen steeds vaker dat het niet meer ernstig te noemen is om de werking ervan te negeren. Deze therapievormen zullen niet alleen voor een gezondere samenleving zorgen, ze gaan ook het financiëel aspect van onze gezondheidszorg ten voordele beïnvloeden.
Het is belangrijk dat er een politieke partij is die openlijk en zonder enige onduidelijkheid deze punten in haar aktieplan durft opnemen. Op die manier zal de steeds groter wordende groep van bewustere mensen zich gesteund voelen en zal het beeld dat er vandaag heerst over de politiek in het algemeen misschien een positief lichtpuntje krijgen.
Benieuwd of uw partij echt voor groen durft gaan.
Met vriendelijke groeten,

Marc Van Wijk

Beste heer Van Wijk,
Dank u voor uw open brief. Een gezonde voeding en een goede preventie zijn voor Groen zeer belangrijk.
- Groen is voorstander een heroriëntering van de landbouwsubsidies naar agro-ecologische landbouwsystemen (voor meer uitleg, kijk bvb. hier: http://www.biomijnnatuur.be/FAQ/agro-ecologie). Biologische landbouw is daar een onderdeel van, maar het is niet het enige noodzakelijke antwoord. We willen biolandbouw op deze manier extra stimuleren, maar het is voor ons niet de enige weg naar een transitie van ons voedingssysteem. Vandaag bedraagt het Vlaamse bio-aandeel niet eens 1%. Door het bestaande strategisch plan ter bevordering van biologische landbouw uit te breiden en uit te voeren willen we aansluiting vinden bij het Euroepese gemiddelde (5.6%).

-Groen pleit voor wettelijke limieten op industrieel bereide transvetten. Bovendien moet de etikettering duidelijk vermelden welke kunstmatige stoffen worden toegevoegd aan de voeding.

-Wat de voedingssupplementen betreft, is het zo dat normaal gezonde mensen daar geen nood aan hebben op voorwaarde dat ze er een gezond en volwaardig voedingspatroon op nahouden. Het lijkt ons vooral belangrijk om een gezonde basisvoeding te promoten, met voldoende groenten en fruit, via dewelke mensen alle noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgen. Dat lijkt ons ook een vorm van échte preventieve geneeskunde’.

-Het klopt dat sommige geneesmiddelen of middelen (vaak de goedkopere) in de huidige context onvoldoende onderzocht omdat farmaceutische firma’s er geen baat bij hebben het onderzoek uit te voeren. Daarom pleit Groen voor voldoende publieke middelen om het effect van beloftevolle geneesmiddelen of supplementen te kunnen testen. Dat kan ook toegepast worden voor (nieuwe) technologieën zoals de thermografische beeldvorming. Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is goed geplaatst om deze technologie te evalueren en als blijkt dat ze even goed of beter werkt dan de huidige mammografieën, kan ze ook worden toegepast.

-Groen vindt dat de patiënt die dat wil moet kunnen kiezen voor complementaire of alternatieve geneeswijzen. Omdat de patiënt ook zeker moet zijn van de kwaliteit als hij te rade gaat bij in de alternatieve geneeskunde, wil Groen de erkenning van deze beroepen verder uitwerken (uitvoering Wet Colla). Een goede samenwerking tussen klassieke geneeskunde en complementaire geneeswijzen vinden we belangrijk.
 Met vriendelijke groet,

Meyrem Almaci
Mevrouw Almaci,


Bedankt voor uw antwoord op mijn schrijven.

Sta me toe toch nog te reageren omdat het me enigszins verbaast dat een progressieve partij als Groen zich nog baseert op gegevens die achterhaald of weerlegd zijn.

- Het is goed om te lezen dat Groen zich blijft inzetten voor de groei van agro-ecologische landbouwsystemen.

- U vraagt een duidelijke etikettering van voedingsmiddelen zodat toegevoegde kunstmatige middelen herkenbaar zijn.  Waarom geen directe strijd tégen de kunstmatige toevoegingen?  Onze winkels liggen vol 'etenswaren' doch 'voedingsmiddelen' worden steeds schaarser.  Mensen hebben recht op eerlijke voeding ipv mooi verpakte bedrieglijke producten.  Het zijn toch de beleidsmakers die hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen?

- U stelt, terecht, dat mensen die een gezond en volwaardig voedingspatroon hebben geen nood hebben aan voedingssupplementen en dat dit advies dan ook perfect kadert in een preventief gezondheidsbeleid.  Dit is echter een droomscenario dat al lang achterhaald blijkt te zijn.  Onze 'moderne' kweek- en teeltmethoden blijken een nefaste invloed te hebben op de kwaliteit en de voedingswaarde van onze producten.  Vele studies hebben dit ondertussen al aangetoond (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15637215, zie ook bijlage).  Voeg daarbij nog het feit we dagelijks nog een heleboel chemische toevoegingen verorberen en dan is het alleen maar logisch dat onze gezondheid daar erg onder te lijden heeft.

- U pleit voor voldoende publieke middelen om 'andere' geneesmiddelen en therapieën te kunnen onderzoeken.  Bestaat deze voorziening reeds of moet die nog gecreëerd worden?  Welke onderzoeken werden er tot nu toe gefinancierd en wie bepaalt of zal gaan bepalen welke er financiële steun krijgen?

- U vindt dat het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg goed geplaatst is om nieuwe technologieën te evalueren.  Sta me toe dit in twijfel te trekken.  Uit interesse heb ik de debatten gevolgd omtrent de wettelijke omkadering van de homeopathie in België.  Als ik lees wat het KCE daar van terecht gebracht heeft dan neemt dit het laatste beetje vertrouwen in het KCE totaal weg.  Dit brengt me naadloos naar de uitwerking van de wet Colla...  Terwijl deze wet de bedoeling had om de niet-conventionele geneeswijzen en de behandelaars een wettelijk kader te geven, wordt deze wet nu in z'n totaliteit verkracht.  Het is nog af te wachten hoe het verder zal verlopen voor de osteopathie, de chiropraxie en de acupunctuur doch het gecreëerde wettelijke kader voor de homeopathie waar iedereen vol trots sprak over een 'wettelijke regeling en erkenning' van de homeopathie betekent in de realiteit de doodsteek van de homeopathie!  Homeopathie mag enkel nog uitgeoefend worden door artsen (dierenartsen, vroedvrouwen en tandartsen ook binnen hun eigen vakgebied); niet-artsen, ondanks een zeer goede opleiding, mogen hun praktijk niet verder zetten.  Artsen mogen dus ook homeopathie bedrijven op voorwaarde dat ze een universitaire opleiding in de homeopathie hebben gevolgd... een opleiding die in België niet bestaat en waarvoor geen enkele universiteit interesse blijkt te hebben.  De homeopathie is dus in een terminale fase in België.  Dit terwijl steeds meer studies aantonen dat het opnemen van de homeopathie binnen de gezondheidszorg een meerwaarde betekent zowel op vlak van gezondheid als op budgetair vlak; in Zwitserland werd een uitgebreide studie gevoerd met als resultaat dat homeopathie in het systeem werd opgenomen.

Het moge duidelijk zijn, mevrouw Almaci, als het om gezondheid gaat wordt ons voortdurend een rad voor de ogen gedraaid.  De teelt/kweek van onze voedingsmiddelen gebeurt op basis van chemische bestrijdings- en bemestingsmiddelen; de bereiding ervan zorgt voor een explosie aan smaak-,  kleur-, geur- en bewaarmiddelen.  Onze 'gezondheidssector' komt niet verder dan het bestrijden van symptomen; de mens wordt steeds ouder maar de hoeveelheid pillen die we slikken neemt steeds toe en het kostenplaatje voor de gezondheidszorg wordt jaar na jaar hoger.

Als Groen echt een voortrekkersrol wil spelen in een ander, een alternatief beleid dan zal er een tandje moeten bijgestoken worden.  Door gewoon de zoveelste meelopende partij te zijn zal er niet alleen geen verandering komen in het gezondheidsbeleid, er blijven ook steeds meer mensen in de kou staan.  Mensen die ondertussen al wél inzien dat het fout loopt en dat verandering zich zeer erg opdringt!

Er moet een actieve strijd geleverd worden.  Mensen hebben recht op eerlijke, gezonde voeding.  Mensen hebben recht op een échte gezondheidszorg waar (echte) preventie voorop staat en waar therapieën de voorkeur krijgen die geen (of zo weinig mogelijk) schadelijke nevenwerkingen hebben, ondanks het feit dat er geen patenten op kunnen genomen worden en woekerwinsten uit blijven.  Het zou des te bedroevender zijn te moeten vaststellen dat de snelgroeiende groep mensen die bewuster en gezonder in het leven willen staan geen steun krijgt vanuit politieke hoek.

In de hoop op krachtdadig handelen, met vriendelijke groeten,

Marc Van Wijk